جستجو
آمار
كاربران : 18398
محتوا : 17
لينكها : 6
تعدا نمایش محتوا : 16120
تبليغات

معرفی موسسه

 

موسسه فوق در تاريخ 25/12/1389 تحت شماره 2902 و شناسه ملي 10260613030 تآسيس گرديد و مركز اصلي آن اصفهان، خيابان نشاط ،  حد فاصل چهارراه نقاشي وهشت بهشت، مجتمع تجاري اداري نقش جهان ،طبقه اول، واحد 5 مي باشد. آقايان سعيدرضا عاصمي زواره، حميدرضا عاصمي زواره، عباس عاصمي زواره، عليرضا جوادي سبداني، سيد مجتبي طلائي زواره، حسين عاصمي زواره و خانم مهري كريمي مديران موسسه و آقاي رجبعلي حر و آقاي سعيد خانجاني و خانم فاطمه عاصمي زواره  بازرسان اصلي وعلي البدل موسسه مي باشند.

آخرين بروز رساني (سه شنبه ، 16 آبان 1391 ، 10:37)

 
RTL Translate By : Meisam Heidarzadeh | HOTFA