جستجو
آمار
كاربران : 18398
محتوا : 17
لينكها : 6
تعدا نمایش محتوا : 16121
تبليغات

اهداف موسسه

 

موسسه خيريه مجيد عاصمي جهت تحقق اهداف زير فعاليت مي نمايد:

  • اهداف موسسه:

پرداخت وامهاي ضروري و اضطراري، كمك به مستمندان، تآمين جهيزيه دختران، ايجاد تسهيلات در امر ازدواج جوانان، كمك به افزايش مصونيت وايمان در زندگي انسانها، فراهم نمودن شرايط مناسب خدمات به مردم، جمع اوري كمكهاي مالي اعم از نقدي و غير نقدي افراد خير و هزينه كردن آن در جهت اهداف مذكور، تلاش در جهت فراهم نمودن زمينه هاي اجتماعي و به وجود آوردن مناسبات سالم بين اعضاي خانواده ها. 

  • روش اجراي اهداف:

جمع آوري كمك هاي افراد خير و هزينه كردن آن در جهت اهداف موسسه، فراهم نمودن شرايط مناسب خدمات به مردم، برقراري ارتباط متقابل و همكاري با سازمانهاي ذيربط در سطح استان، منطقه اي، بين المللي و همكاري با تشكلهاي مردمي در سطح استان و كشور، ارائه پيشنهادها و راهكارهاي لازم در تصويب و پيگيري قوانين مرتبط ، ارايه خدمات آموزشي، توانبخشي و مشاوره اي، تلاش براي جلب منابع مالي، مادي و معنوي افراد، سازمانهاي حقيقي و حقوقي در جهت پيشبرد هدفها و برنامه هاي موسسه و تامين حقوق اجتماعي افراد با نيازهاي خاص ذهني، جسمي و خانواده هاي آنها، انجام هر گونه فعاليت هاي ديگر در زمينه هاي فرهنگي، اجتماعي و هنري و نظاير آن در جهت اهداف موسسه، تلاش در جهت ارايه اطلاعات كمك فكري و آگاهي به مردم .

 

آخرين بروز رساني (سه شنبه ، 6 دی 1390 ، 06:23)

 
RTL Translate By : Meisam Heidarzadeh | HOTFA